Naar school

De eerste schooldag

Arlieke haar eerste week naar school zit erop. En al bij al is het goed gegaan.
Dinsdag heeft ze ’s middags niets gegeten (waarschijnlijk teveel aan het spelen) en had ze reuzenhonger toen ze thuis kwam.
Donderdag mocht ik niet gaan werken, ik moest ook mijn jas uitdoen en meespelen. Vrijdag mocht ik wel vertrekken, de juf kwam juist toe en Arlieke mocht helpen de klas opendoen en het licht aanmaken. Dan was ze snel om een kusje te geven!
Als je haar ’s morgens vraagt of ze naar school wil dan is het antwoord ‘neen’, maar als we vragen of ze naar juf Elke wil gaan dan komt er snel het antwoord ‘ja!’